1. Sınıflar Okula Uyum Haftası Oyunları ve Etkinlikleri

“Okulunu Keşfet” Etkinliği

1. sınıfların okula uyum haftasında okulun bölümlerini ve okul görevlilerini oyunsal şekilde öğrencilere öğretmek amacıyla uygulanabilir.

  • Etkinlik sırasında okulun bölümleri gezilir.
  • Bölümler ziyaret edilirken bölüm ve görevlisi hakkında açıklamalar yapılır.
  • Tuvalet ve kantin gibi bölümlerde uyulması gereken kurallar bahsedilir.
  • Bölümler arası geçiş yapılırken koridorlarda nasıl hareket edilmesinden bahsedilir.

Araç Gereç: Zarf, okul binasının fotoğrafı, karton, yapıştırıcı ve makas

Etkinliğin İşleyişi:  Öğretmen, etkinlik öncesinde okulun ön cephesinden çekilmiş bir fotoğrafın çıktısını alır ve kartona yapıştırır. (Çizim şeklinde bir okul fotoğrafı çıktısı da alınabilir.) Kartona yapıştırılmış okul fotoğrafı, tanıtılması/öğretilmesi hedeflenen birim sayısı kadar yapboz parçasına ayrılır. Bu parçaların arka yüzüne tanıtılması hedeflenen birimlere ait ipuçları yazılır. Örneğin: “Bütün okulu idare eder, masası ve koltuğu vardır. Neresidir ve kimdir?” Her bir yapboz parçası ayrı zarflara konularak etkinlik öncesinde hedeflenen birimdeki görevliye verilir. Öğretmen, sınıfa ilk ipucunun yer aldığı zarf ile girer. Bu zarfın içinden çıkan yapboz parçasını gösterir ve arkasındaki ipucunu okur. Sınıftan “Müdür odası ve müdür” cevabı alındıktan sonra tüm öğrencilerle birlikte müdür odasına gidilir. Müdürle tanışılır, görevlerinden kısaca bahsedilir. Bir sonraki yapboz parçası müdürün elindeki zarftan alınır. Bu şekilde yapbozun tüm parçaları toplandıktan sonra sınıfa gelinir ve yapboz tamamlanır.

Örnek cümleler:

Müdür Odası: Bütün okulu idare eder, masası ve koltuğu vardır.

Müdür Yardımcısı: Okulu yönetmede müdüre yardımcı olur.

Öğretmenler Odası: Öğretmenler teneffüste orada dinlenir.

Kantin: Yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarımı oradan alırım.

Kütüphane: Kitap okumak istersem oraya giderim.

Tuvaletler: Pepe’nin bir şarkısı vardı. Hatırlıyor musunuz acaba? “Çişimiz ….”

Tiyatro Salonu: Oyuncular vardır. Sahne vardır. Oraya çıkarlar oyun oynarlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  2. Sınıf Beslenme Listesi

Bahçe: Teneffüslerde en çok koşturacağımız, oyun oynayacağımız yer. (Zarf bina girişine uygun bir yere koyulabilir.)

“Sence Ne Olmalı?” Etkinliği

Okula uyum haftasında öğrencilere sınıf ve okul kurallarını öğretmek, kuralları birlikte oluşturmak amacıyla yaptırılabilecek, öğrenci merkezli bir etkinliktir.

Araç Gereç: İki farklı renkte karton

Etkinliğin İşleyişi: Öğretmen etkinlik öncesinde her çocuk için iki farklı renkte tercih kartları hazırlar. Bir renk doğru davranışı, diğer renk yanlış davranışı temsil eder. Tercihen “kırmızı” ve “mavi” olabilir. “Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmamalıyız, arkadaşlarımızın eşyasını izinsiz kullanmalıyız, koridorda koşmalıyız, okula zamanında gelmeliyiz.” gibi doğru ve yanlış davranış örnekleri önceden hazırlanır. Öğretmen davranışları okudukça öğrencilerden her bir davranış için ellerindeki kartonları kaldırarak tercihte bulunmalarını ister. Tahta üzerinde veya bilgisayar ortamında çeşitli web 2.0 araçları kullanılarak uyulması gereken sınıf kuralları oluşturulur.

>>> Tercihen bazı kurallarda drama yaptırılabilir. Örneğin; “Söz alarak konuşmalıyız” kuralında bütün sınıfın aynı anda konuşması sağlanır ve öğrencilerden bu durumun verdiği rahatsızlık hakkında konuşması istenir.

Balon Taşıma Oyunu-1

Bahçeye çıkılır. Her öğrenciye bir balon verilir. Verilen balonlar şişirilir. Öğrencilerin yan yana sıraya dizilmesi sağlanır. Karşı tarafa uygun bir mesafeye bitiş çizgisi çizilir. Öğretmenin “Başla” komutuyla öğrenciler balonlarını bacak aralarına sıkıştırarak, balonu patlatmadan bitiş çizgisine en önce gitmeye çalışırlar.

Balon Taşıma Oyunu-2

Bu oyun için büyük balonların kullanılması daha iyi olur.

Bahçede oynanır. Öğrenciler 2’şerli gruba ayrılır. Grup sayısı kadar balonlar şişirilir. Grupların yan yana dizilmesi sağlanır. Karşı tarafa uygun bir mesafede bitiş çizgisi çizilir. Öğrenciler eşleriyle balonları karın kısımlarıyla sıkıştırır. Öğretmenin “Başla” komutuyla en önce bitiş çizgisine ulaşmaya çalışılır.

* İstenirse sırt sırta taşıma da yaptırılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  En Eğlenceli 1. Sınıf Tanışma Oyunları

Mandal Takma Oyunu

Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 2 veya 3 gruba ayrılır. İki direk arasına ip gerilir. İpe uygun bir mesafede gruplar sıra yaptırılır. Her grubun önüne eşit miktarda mandal koyulur. Önündeki mandalları karşıdaki ipe ilk dizen grup kazanır. Her öğrenci her defasında bir mandal alıp takabilir.

Mandal Sökme Oyunu

Mandal takma oyununun tersi şekilde bir oyundur. Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 2 veya 3 gruba ayrılır. Bütün mandallar ilk önce iki direk arasındaki ipe dizilir. İpe uygun bir mesafede gruplar sıra yaptırılır. Öğretmenin komutuyla ilk sıradaki öğrenciler ipten birer mandal alıp gelerek önündeki sepete atar ve sıranın arkasına geçer. Sepete mandalın atılmasıyla sıradaki öğrenci bir mandal almaya gider. En çok mandal toplayan grup oyunu kazanır.

Mandal Etkinlikleri

  • Öğrencilerin renkleri ne derece bildiğini görmek amacıyla mandallar renk renk ayrıştırma çalışması yaptırılır.
  • Mandallar birbirine takılarak tren oluşturulur.
  • Mandallar sayılır. Öğrencileri sayı sayma durumları görülür.
  • Her öğrenciye bir mandal gelecek şekilde rastgele dağıtılır. Ne kadar çok renk olursa o kadar iyi olur. Aynı renkli olanların bir araya gelmesi komutu verilir. İlk önce grubunu tamamlayan kazanır.

“Okuldaki İlk Resmim” Etkinliği

Etkinlik için bir resim kağıdı ve pastel boya gerekiyor. Pastel boya yerine parmak boyası da kullanılabilir.

Öğrencilerin okuldaki ilk gününün anlattıkları bir resim yapması istenir. Yapılan resimler ister okulda öğretmen tarafından sergilenir isterse de eve gönderilip aile ile paylaşımı sağlanır. Resmilerin hatıra olarak saklanması sağlanır. Fotoğrafları çekilebilir. 4. sınıfta mezuniyet/veda programlarında slaytta kullanılabilir.

“Çantadaki Gizem” Etkinliği

Öğrencilere, çantada bulunması gereken, sınıfta kullanılacak araç-gereçleri ve işlevlerini tanıtmak amacıyla yaptırılacak bir etkinliktir.

Araç Gereç: Kitap, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya vb. araçlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  1. Sınıflar Beslenme Listesi

Etkinliğin İşleyişi: Öğretmen bir okul çantası ile sınıfa girer. Çocuklardan çantanın içinde ne olduğunu tahmin etmelerini ister. Çocuklar kendilerine verilen boş kağıtlara tahminlerini çizerler. Belli bir süre verilir. Süre sonunda öğretmen çantadan kalemi çıkarır ve işlevini anlatır. Kimlerin kalem çizdiğini sorar. Daha sonra sırayla diğer araç-gereçlerle etkinliğe devam edilir.

Yazar: Şerafettin Altıntaş

MEB'te Sınıf Öğretmeni, aynı zamanda MEB Aile Eğitimi Programı Uygulayıcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir